U AK Smajlović posvećeni smo sigurnosti na našim autocestama.

🚒 👨‍🚒 Sa Vatrogascima Tuzlanskog kantona organizovali smo edukaciju o pristupu Hybrid vozilima, u slučaju saobraćajnog udesa/nesreće.
Edukacija je obavljena kao aktivnost socijalnog doprinosa.
Zahvaljujemo Vatrogascima koji su učestvovali na edukaciji i druženju.
hybrid.ba
go top